Norsk nevrologisk forening

2021

Invitasjon til digitalt kurs om "Legemiddeløkonomi" den 02.06.21-03.06.21.

Invitasjon til digitalt kurs om Legemiddeløkonomi den 02.06.21-03.06.21.
22. april 2021

Godkjent som etterdanningskur for spesialister i nevrologi.

Kurset holdes digitalt 2.-3. juni 2021.

Kurset dekker det viktigste man trenger å vite om legemiddeløkonomi, prioriteringsverktøy for legemidler, innkjøpsprosesser, legemiddelberedskap mm.

Alle interesserte oppfordres til å melde seg på!

For mer informasjon om kurset og påmelding se lenke: https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/legemiddelokonomi.

Se vedlegg for kursprogram.