Norsk nevrologisk forening

2021

Invitasjon til "XXI Nordic Stroke Society Congress Virtual 2021" den 26.08.21-27.08.21

Invitasjon til digital kongress den 26.08.21-27.08.21.
24. mars 2021

Se link for invitasjon og påmelding:

Nordic Stroke Society Congress Virtual 2021.