Norsk nevrologisk forening

2021

Jubileumsbok

Jubileumsboken er på vei!
25. januar 2021

Boken til NNFs jubileum, ført i pennen av eminente kolleger Lasse Pihlstrøm og Espen Dietrichs, er snart på vei til deg.

De fleste eksemplarer vil bli sendt til din nærmeste nevrologiske avdeling, hvor den kan hentes.  

Nærmere info kommer snart. Gled deg!