Jubileumsbok

Jubileumsboken er på vei!

Boken til NNFs jubileum, ført i pennen av eminente kolleger Lasse Pihlstrøm og Espen Dietrichs, er snart på vei til deg.

De fleste eksemplarer vil bli sendt til din nærmeste nevrologiske avdeling, hvor den kan hentes.  

Nærmere info kommer snart. Gled deg!