Norsk nevrologisk forening

2021

Kreftrelaterte arbeids- og interessegrupper i EU

Informasjon fra Norges Forskningsråd.
5. mai 2021

Dette er informasjon om en interessegruppe og en arbeidsgruppe som EU-kommisjonen/Joint Research Centre oppretter og som kan være av relevans for nevrologer med interesse og/eller kompetanse på kreft.

1) Stakeholdergruppe på EUs store kreftinitiativ "Europe's Beating Cancer Plan" (tett integrert med Mission Cancer). Fristen er 15. mai, men man må først registrere seg på EU Health Policy Platform, noe som ser ut som at det kan ta noen dager, så det er lurt å se på det så snart som mulig om man er interessert. Link: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=32249&page=1&fullDate=Fri%2023%20Apr%202021&lang=default.

2) Call for expression of interest from the Joint Research Centre, to establish the working group on colorectal cancer guidelines. Deadline 16 May. https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/news-and-events/call-for-expression-of-interest-for-the-working-group-on-colorectal-cancer.