Mulighet for deltakelse i Scientific Advicory Groups ved EMA

Invitasjon til å søke deltakelse i EMAs vitenskapelige rådgivingsgrupper.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har lagt ut en offentlig utlysing med invitasjon til å søke deltakelse i EMAs vitenskapelige rådgivingsgrupper (Scientific Advisory Groups - SAG).

De vitenskapelige rådgivingsgruppene blir konsultert som uavhengige ekspertgrupper når vitenskapskomiteen for legemidler til mennesker (The Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) har behov for innspill fra flere eksperter.

Norske kliniske/vitenskapelige eksperter med interesse og relevant kompetanse kan søke om deltakelse i disse rådgivingsgruppene. De aktuelle gruppene i denne utlysningen er;

Søknad sendes til sag.public.call@ema.europa.eu.

Søknadsfrist er 4. juni 2021.