Norsk nevrologisk forening

2021

Nevrodagene mars 2021

Foreløpig program. Purring på tilbakemelding fra inviterte foredragsholdere.
18. januar 2021

Foreløpig program

Her er årets tentative program for Nevrodagene 2021. Se eget vedlegg. Nevrodagene avholdes som et digitalt møte fra 16. til 18. mars.

På tross av uvant format og kortere varighet i år, er programmet som vanlig begivenhetsrikt med internasjonale foredragsholdere, paneldebatt, dagsaktuelle forelesninger, og presentasjon av ny god forskning.

I år vil man benytte konferanseapp kombinert med digital overføring. Detaljer om dette vil bli formidlet i februar 2021. Informasjon vil bli fortløpende lagt ut på www.nevrologi.no.

Purring

Styret i Norsk nevrologisk forening ber alle inviterte foredragsholdere om å gi oss tilbakemelding innen 20.01.21 om de kan stille opp på Nevrodagene.

Programmet er tentativt og det kan komme endringer.