Norsk otonevrologisk forening er stiftet

Informasjon om foreningen.

Foreningen har som mål å være en tverrfaglig møteplass for interesserte helsearbeidere og faglige foreninger. Foreningen skal bidra til å fremme otonevrologisk kompetanse ved å etablere et nasjonalt nettverk og spre informasjon samt stimulere til aktiviteter, samarbeid og forskningsprosjekt. Foreningen skal drive utadrettet virksomhet ved å arrangere og delta i kursvirksomhet. Foreningens faglige fokus er på det vestibulære systemet og dets sykdommer.  

Alle personer og foreninger som er enige i formålet og som har betalt kontingenten, er medlemmer av foreningen. 

Medlemskap 250 kr pr år.  Påmelding Frederik Goplen ,  Kjersti Wilhelmsen.

Foreningens hjemmeside: https://otonevro.no.

frederik@goplen.net eller kjersti.thulin.wilhelmsen@hvl.no