Norsk nevrologisk forening

2021

Påminnelse EAN 2021

EAN avholdes digitalt 19.06.21 til 22.06.21.
14. juni 2021

"7th Congress of the European Academy of Neurology" avholdes som digital kongress fra 19.06.21 til 22.06.21.

Link: EAN 2021.

blobid0.png