Ny frist for Sanofis MS-forskningspris satt til 26.02.21

Utsatt frist til 26.02.21.

Sanofis forskningspris innen multippel sklerose for 2021
Forskningsprisen for 2021 er på inntil 200 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. 

Det har kommet inn mange gode søknader.

Etter innspill fra juryen i stipend- og priskomiteen er søknadsfristen for årets pris utvidet til 26.02.2021.