Velkommen til Nevrodagene torsdag 18.03.21

Velkommen til en innholdsrik dag på Nevrodagene torsdag den 18.03.21. Her følger informasjon om noen av dagens mange høydepunkter.

imagew13k.png

Markus Wiedmann har studert i München og tok en doktorgrad i cellebiologi. Han startet med nevrologi på AHUS, men endte som spesialist i nevrokirurgi på OUS. Hans hovedinteresse er cerebrovaskulært sykdom og revaskularisering og under årets nevrodager kan du høre ham snakke om utredning og behandling av steno-okklusiv cerebrovaskulær sykdom. Torsdag 18.03.21 kl. 12.45.

 

 

imageu4xlk.png

Atle Bjørnerud er leder på Senter for Kunstig Intelligens og Beregningsbasert Radiologi (CRAI) i Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han har tidligere ledet seksjon for MR fysikk i samme klinikk. Han har videre professor II stillinger ved Fysisk Institutt og Psykologisk Institutt, UiO. På nevrodagene skal han snakke om sin forskning innenfor Kunstig intelligens i nevroradiologi. Torsdag 18.03.21 kl. 13.15.

 

 

imagebi79l.png

Sverre Myren Svelstad fra NTNU og St. Olavs Hospital leter etter årsaken til epilepsi ved å fremkalle anfall i selvlysende sebrafisk . Hør ham fortelle om forskningen som gav han førsteprisen i European Academy of Neurology’s forskerturnering. Torsdag 18.03.21 kl. 14.55.

 

 

imagen6gu.png

Minst seks prosent av mennesker som overlever hjerneslag får epilepsi. Yngre er mest utsatt. Kan vi forhindre dette? Hør Johan Zelano fra Sahlgrenska, Gøteborg snakke om poststroke epilepsi under Nevrodagene Torsdag 18.03.21 kl. 15.10.