Abstraktpåmelding til Nevrodagene 2023

Styret i Norsk Nevrologisk forening har gleden av å invitere til påmelding av abstrakt for presentasjoner til Nevrodagene 2023. Nevrodagene avholdes tre dager i uke 11, tirsdag 14.03.- torsdag 16.03.2023, på Legenes Hus i Oslo. Vi legger opp til en konferanse med tilstedeværelse, med live-stream for de som ikke kan delta fysisk.
Nevrodagene 2023

Fristen for innsending av abstrakt går ut 15.11.2023, kl. 23.59. Utforming av abstrakt:

  • Abstraktet skal være skrevet på norsk og sendes til nevrodagene@gmail.com
  • Maksimalt 350 ord
  • Inndeling i avsnittene: Inndeling i avsnittene: «Bakgrunn", "Metode", "Resultater" og "Konklusjon". Bruk vedlagt mal (se vedlegg) behold Word-formatet (Calibri, font 11). Ved kasuistikkpresentasjoner kan metode- og resultatavsnittene erstattes av pasientbeskrivelse.

  • Innsender har selv ansvar for at alle medforfattere står med riktige og fullstendige opplysninger når det gjelder navn og arbeidssted.
  • Kryss av for foretrukket presentasjonsform:

         - Foredrag 10 minutter (inkl. 2 minutter til spørsmål)

         - Kasuistikk-konkurranse (se spesifikasjon under)

  • Abstrakter som ikke følger malen, vil bli returnert.

Det forutsettes at alle som får akseptert sitt abstrakt samtykker til at det blir publisert på Nevrodagenes portal. Vi legger opp til at alle som får akseptert abstrakt, forhåndsinnspiller foredraget og stiller opp til spørsmålsrunde i etterkant av avspilling på Nevrodagene. Forfattere av aksepterte abstrakt vil få informasjon om type presentasjon og tidspunkt når programmet er fastlagt, innen utgangen av januar 2023.

Kasuistikk-konkurransen:

Påmeldinger til årets kasuistikk-konkurranse gjøres som abstrakt for øvrig. Kun én kasuistikk kan bli akseptert fra hver avdeling/praksis, og ikke alle avdelinger/praksiser garanteres plass i konkurransen. Bidrag det ikke blir plass til i kasuistikk-konkurransen, kan få mulighet til presentasjon som en del av det øvrige programmet. Det er ønskelig at hele sykehistorien presenteres - dette abstraktet er kun ment for arrangørene, og vil ikke bli trykket som abstrakt i programmet. Tilreisende deltakere som presenterer i kasuistikk-konkurransen vil kunne få dekket reisen til Nevrodagene ved å sende reisekvitteringer til Ida bakke (Ida.Bakke@nordlandssykehuset.no). Overnatting og kostutgifter dekkes ikke.

Bekreftelse på innsendt abstrakt:

Vi vil sende ut e-post som bekrefter at vi har mottatt abstraktet, men det kan forekomme noe forsinkelse. Dersom du ikke mottar slik e-post innen en uke, er det svært viktig at du melder fra om dette til Heidi Øyen Flemmen (fleh@sthf.no).