Norsk nevrologisk forening

2022

Vedrørende akuttveilederen i nevrologi

14. august 2022
Ny versjon av akuttveilederen er snart klar.

Invitasjon - 12th World Congress for Neurorehabilitation 14.-17. desember 2022

20. juli 2022
Invitasjon til nevrorehabiliteringskongress i Wien desember 2022.

Invitasjon - Oppstart av kompetansenettverk for MS hos barn og ungdom

20. juli 2022
Invitasjon fra Oslo universitetssykehus. Mer informasjon følger senere.

Invitasjon til fagdag på OUS - "Fra kropp til sjel og tilbake"

16. juni 2022
Enhet for psykosomatikk/CL Voksen på Rikshospitalet ønsker velkommen til "Fra kropp til sjel og tilbake: fagdag om psykisk helse ved somatiske lidelser, og om somatiske plager ved psykiske og psykosomatiske lidelser."

Migrenemedisiner på Dagsnytt 18

15. juni 2022
NNF-leder Jana Midelfart Hoff var til intervju på Dagsnytt 18 den 30.05.22 hvor hun snakket om striden rundt forskrivning av CGRP-hemmerne. Følg link lenger ned for å se video.

Heidi Øyen Flemmen (NNF) om MS-behandling og sosioøkonomisk status

13. mai 2022
NNF-styremedlem Heidi Øyen Flemmen er intervjuet i Dagens Medisin. Følg linken under.

Invitasjon til konferanse om hydrocephalus 09. - 12. september 2022

11. mai 2022
Den 09. - 12. september 2022 arrangeres konferansen "Hydrocephalus 2022" i Gøteborg.

Intervju om latter på NRK Radio

11. mai 2022
NNF-leder Jana Midelfart Hoff stilte til intervju i NRK Radio den 11.04.22. Tema for samtalen var latter. Følg link under for å lytte.

Les ESNR sitt nyhetsbrev

11. mai 2022
European Society of Neuroradiology (ESNR) - Diagnostic and interventional utgir et nyhetsbrev som du kan lese på deres nettsider. Meld deg gjerne opp til nyhetsbrevet om du ønsker å følge hva som skjer i ESNR

Side 1 av 3