Norsk nevrologisk forening

2022

Formidlingsprisen 2022 gikk til Anne Hege Aamodt

Styret i NNF gratulerer! Anne Hege Aamodt fikk Formidlingsprisen 2022.
17. mars 2022
Anne Hege Aamodt

Anne Hege Aamodt er tildelt Formidlingsprisen 2022 for sitt formidable arbeid med å fremme norsk nevrologi både nasjonalt og internasjonalt.