FUN - Fagutvalg for utdanningsleger i nevrologi

Sjekk Facebooksiden til FUN!
FUN-logo

FUN er en del av Norsk nevrologisk forening. FUN har opprettet en ny Facebook-side der du kan finne nyttig informasjon for LISer, yngre nevrologer og veiledere. Målet til FUN er å bidra til utdanning av gode nevrologer.

Link: https://www.facebook.com/fagutvalg.nevrologi/