Heidi Øyen Flemmen (NNF) om MS-behandling og sosioøkonomisk status

NNF-styremedlem Heidi Øyen Flemmen er intervjuet i Dagens Medisin. Følg linken under.
Dagens Medisin