Norsk nevrologisk forening

2022

Intervju om latter på NRK Radio

NNF-leder Jana Midelfart Hoff stilte til intervju i NRK Radio den 11.04.22. Tema for samtalen var latter. Følg link under for å lytte.
11. mai 2022
jana-midelfart-hoff