Invitasjon til "Det 7. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt" den 20.04.23

HOLD AV DATOEN 20.04.23 - Velkommen til det 7. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt Rikshospitalet.

Torsdag 20.04.23 kl 10-16 arrangeres det 7. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt ved UiO/OUS Rikshospitalet. Utstillingene åpner kl. 09.30, og det faglige programmet er fra kl. 10 til kl. 16 i rødt auditorium før lunsj og store auditorium etter lunsj, UiO/OUS Rikshospitalet.

Vedlagt foreløpig program. For første gang siden pandemien får vi besøk av utenlandsk foredragsholder – denne gangen med professor Michael Hill fra Calgary som er tilstede etter lunsj. Før lunsj blir det oppdateringer og diskusjoner om aktuelle utfordringer med foredragsholdere fra alle helseregioner.

Lenke for påmelding sendes ut på nyåret.

Deltakelse er gratis.