Norsk nevrologisk forening

2022

Les ESNR sitt nyhetsbrev

European Society of Neuroradiology (ESNR) - Diagnostic and interventional utgir et nyhetsbrev som du kan lese på deres nettsider. Meld deg gjerne opp til nyhetsbrevet om du ønsker å følge hva som skjer i ESNR
11. mai 2022