NNF søker ny prosjektleder til NevroNEL - søknadsfrist forlenget til 01.01.23

Styret i NNF har ikke mulighet til å behandle innkomne søknader før 01.01.23. Av denne årsak er søknadsfristen forlenget frem til 01.01.23.
NevroNEL-logo

- Er du faglig engasjert og ønsker å bruke din nevrologiske kompetanse?
- Liker du å samarbeide med andre fagmiljø?
- Vil du bidra i videreutviklingen av NevroNEL?

Prosjektleder for NevroNEL

Styret i Norsk Nevrologisk Forening søker ny prosjektleder til NevroNEL-redaksjonen f.o.m 1.jan 2023. Prøvetid 3 måneder. Oppdragets varighet er tiltenkt 4 år.

Oppdraget godtgjøres med et årlig honorar tilnærmet frikjøp 20% sykehusstilling.

Oppdraget kan med fordel deles av to leger. Arbeidet har til nå vært delt av to personer som har fått frikjøp tilsammen 10 uker per år. Disse to legene har jobbet samtidig i tre sammenhengende uker om høsten, i tillegg én uke om våren og én uke spredt etter behov.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring i dataverktøyet.

Arbeidsoppgaver

 • Årlig systematisk gjennomgang og oppdatering av alle kapitler.
 • Bistå med nye kapitler etter behov.
 • Oppdatere kapitler i NevroNEL etter innspill fra kompetansetjenester og fagmiljøer.
 • Samarbeide med Norsk Helseinformatikk (NHI), som administrer NEL

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bred erfaring i klinisk nevrologi.
 • Spesialist i nevrologi.
 • Forskningserfaring.
 • God skriftlig formuleringsevne.

Søknad skal inneholde:

 • Søknadsbrev i fritekst
 • CV
 • Relevante referanser

Vennligst send søknad per e-post til NNF-styremedlem Joakim Goberg Jørgensen, e-mail: Joakim.Goberg.Jorgensen@stolav.no. Eventuelle spørsmål om stillingen kan også formidles her.

Søknadsfrist: 01.01.23.