Utlysning kasuistikk-konkurranse under Bergenkonferansen 2022

Har du en spennende kasuistikk og er under 35 år? Meld deg på til årets kasuistikk-konkurranse!
NSO

Bergenkonferansen 2022 avholdes den 03.-04. november 2022.

Tre av de innsendte kasuistikker blir invitert til å presenteres på møtet.

Den beste kasuistikken premieres med et reisestipend til en internasjonal hjerneslagkonferanse, opptil 15 000 NOK.

Abstrakt på maksimalt 250 ord sendes som Word-dokument innen 30.09.2022 til programkomiteen for Bergenkonferansen v/ Annette Fromm, på e-post atfm@helse-bergen.no.