Vedrørende akuttveilederen i nevrologi

Ny versjon av akuttveilederen er snart klar.
Akuttveileder

Ny versjon av den etterlengtede akuttveilederen (utgave XI) vil bli ferdigstilt og trykket i løpet av høsten 2022.

Restopplaget av "Veileder i akuttnevrologi" publisert i 2019 (utgave X) i papirformat er tomt. Det er dessverre ikke mulig å få denne tilsendt til landets nevrologiske avdelinger.

Kvalitetsutvalget jobber med ferdigstilling av neste versjon av veilederen (utgave XI). Takk til kvalitetsutvalget i NNF for jobben de gjør!

Nærmere opplysninger om hvor man kan henvende seg vil komme her på nettsidene når den er klar.

Utgave X publisert i 2019 er tilgjengelig i PDF-format på forsiden til nevrologi.no.