Påmelding Nevrodagene 2024

Velkommen til Nevrodagene 2024 på Legenes hus i Oslo
logoND24

Velkommen til Nevrodagene 2024!

Meld deg på her.

Påmeldingsfristen for Nevrodagene 2024 er 01.03.24.

Klikk her for ytterligere informasjon og program.

-----------------------------------------------------------------------------

Nevrodagene er alle norske nevrologers faglige konferanse, og gir en unik arena for rekruttering og fagutvikling. Vi henstiller derfor spesielt til de kolleger som er avdelingssjefer om å gi rom for legene sine til å delta. I en tid hvor nevrologien nasjonalt sliter med manglende rekruttering, er nettopp sterkt faglig fellesskap en viktig positiv faktor for å få folk til å interessere seg for og bli i faget vårt.

Vi i styret vil i år ha spesielt søkelys på deltagelse og lover både heder og ære samt en positiv overraskelse til den avdelingen som lar flest LIS delta. Herved er utfordringen sendt!

Vi vil her minne om Fagutvalg for LIS i nevrologi (FUN) sin spørreundersøkelse som når ut til alle LIS nevrologi i Norge. Undersøkelsen tar kun noen få minutter å besvare og vil gi viktig informasjon om utdanningssituasjonen til våre LIS.

En annen utfordring til alle medlemmer, er å foreslå gode kandidater til NNFs formidlingspris. Dette er en pris som henger høyt, og som ble innstiftet fordi det ikke er nok å jobbe med hjerne, vi må også snakke om hva vi gjør. Å nå ut til samfunnet rundt oss og ikke minst til beslutningstagere, er nødvendig for å gi våre pasienter, hjerneforskning og klinisk nevrologi bedre vilkår.

I rekken av tidligere verdige vinnere har vi både bokforfattere som Kaja Nordengen og ildsjel for utadrettet virksomhet og pasientinformasjon Einar Kinge, og vi vet vi har mange andre dyktige der ute som bør markeres.

Så derfor, har du/dere et godt forslag? Send det til sekretær i styret (Nils Hauff) innen 01.03.24.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kollegahilsen fra styret i NNF