Medlemskap

Som medlem av NORMODIS støtter man formålene til selskapet. Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Leger og annet helsepersonell som har interesse for foreningens formål kan bli ordinære medlemmer.

Innmelding skjer ved å sende mail til normodis.org@gmail.com eller betale inn medlemskontingenten på NORMODIS' bankkonto nr 1503.71.08305 - husk å oppgi navn, arbeidssted og epost-adresse (Viktig!).

Medlemskontingenten bestemmes hvert år på årsmøtet. Kontingenten for 2021 og 2022 har vært kr. 50,-.