Norsk nevrologisk forening

NORMODIS

Medlemskap

Som medlem av NORMODIS støtter man formålene til selskapet. Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.Leger og annet helsepersonell som har interesse for foreningens formål kan bli ordinære medlemmer.
25. januar 2019

Innmelding skjer på hjemmesiden eller ved å ta kontakt med nettredaktøren.

Ordinært medlemskap koster 200,-Kr

Bli medlem