NORMODIS

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, NORMODIS.
NorModis sin logo
NorModis sin logo

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, har som formål å fremme kunnskap om og behandling av Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser, samt å stimulere til både behandlingsorientert og basalfaglig medisinsk og helsefaglig forskning innen bevegelsesforstyrrelser.

NorModis arrangerer fagmøter både alene og sammen med den nordiske paraplyorganisasjonen ScandModis, er med på undervisningsopplegg og publikasjoner vedrørende bevegelsesforstyrrelser.

NorModis er tilknyttet Scandinavian Movement Disorder Society (ScandModis) og International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

imagevxvw.png     

 image9zc8e.png

Medlemskap

Som medlem av NORMODIS støtter man formålene til selskapet. Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.Leger og annet helsepersonell som har interesse for foreningens formål kan bli ordinære medlemmer. 

Innmelding skjer ved å sende mail til normodis.org@gmail.com eller betale inn medlemskontingenten på NORMODIS' bankkonto nr 1503.71.08305 - husk å oppgi navn, arbeidssted og epost-adresse (Viktig!).

Medlemskontingenten bestemmes hvert år på årsmøtet. Kontingenten for 2021 og 2022 har vært kr. 50,-.