Norsk nevrologisk forening

Faggrupper

NORMODIS

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, NORMODIS.
20. februar 2020
NorModis sin logo
NorModis sin logo

Sammen med Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS), Danish Movement Disorder Society (DANMODIS) og the Iceland Society of Neurology utgjør samarbeidet Scandinavian Movement Disorder Society (SCANDMODIS). NORMODIS er assosiert medlem i International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

Initiativtakere ønsker å arrangere fagmøter, seminarer og åpne muligheter for treffpunkt for interesserte kollegaer slik at man får mulighet til å stimulere og fremme kunnskap om bevegelsesforstyrrelser.