Norsk nevrologisk forening

Faggrupper

NORMODIS

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, NORMODIS.
11. mars 2022
NorModis sin logo
NorModis sin logo

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, har som formål å fremme kunnskap om og behandling av Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser, samt å stimulere til både behandlingsorientert og basalfaglig medisinsk og helsefaglig forskning innen bevegelsesforstyrrelser.


NorModis arrangerer fagmøter både alene og sammen med den nordiske paraplyorganisasjonen ScandModis, er med på undervisningsopplegg og publikasjoner vedrørende bevegelsesforstyrrelser.


NorModis er tilknyttet Scandinavian Movement Disorder Society (ScandModis) og International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

imagevxvw.png     

 image9zc8e.png

Leger og annet helsepersonell som er interessert i NorModis’ aktiviteter, kan melde seg inn i foreningen/settes på foreningens e-post adresseliste ved å sende melding til normodis.org@gmail.com.