Om NORMODIS

Foreningen har som formål å fremme kunnskap om og behandling av Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser, samt å stimulere til både behandlingsorientert og basalfaglig forskning innen alle helsefaglige områder. NORMODIS ønsker:
  • Å inspirere til og fremme forskning innenfor alle aspekter av bevegelsesforstyrrelser.
  • Å skape et forum for utveksling av norske og utenlandske forskningsresultater og erfaringer ved å arrangere møter, kurs, seminarer og liknende.
  • Å fremme kunnskap om bevegelsesforstyrrelser blant leger, øvrig helsepersonell og i allmennheten, herunder også pasientforeninger.
  • Å være en rådgivende og koordinerende instans for utarbeidelse av behandlingsanbefalinger og forskningsprosjekter om bevegelsesforstyrrelser.
  • Å formidle nyeste kunnskap om forskningsresultater innenfor området, særlig om norsk forskning til så vel fagpersoner som offentligheten.