Norsk nevrologisk forening

NORMODIS

Styret

25. januar 2019
Espen Dietrichs
Leder
Espen Dietrichs
Prof. dr. med
profilbilde
Økonomi ansvarlig
Kristoffer Haugarvoll
Overlege, dr. med
Krisztina Kunszt Johansen
Nettansvarlig
Krisztina Kunszt Johansen
Overlege, dr. med
Ole-Bjørn Tysnes
Medlem
Ole-Bjørn Tysnes
Avdelingsleder, Prof. dr. med
profilbilde
Medlem
Karen Herlofson
Privatpraktiserende spesialist i nevrologi, dr. med
profilbilde
Medlem
Michaela-Alexandre Dreetz Gjerstad
Overlege, dr. med
profilbilde
Medlem
Bjørg Warø
Lege i spesialisering
profilbilde
Medlem
Siri Lynne Rydning
Lege og klinisk stipendiat