Forsbergs og Aulies legat 2023

Utlysning av stipend til en yngre nevrolog, fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene.

Høsten 2023 kan legatet dele ut et stipend på inntil kr. 125.000,- til en yngre nevrolog, fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene. Søknadsfrist er 20. september 2023. Mer informasjon om legatets statutter finner du på www.forsbergaulieslegat.no.

 

Søknad sendes til legatets bestyrer:

Advokat Torleif P. Dahl

Pb. 394 Sentrum, 0103 Oslo

e-post: tpd@rime.no

 

Kontaktpersoner:

Nils Erik Gilhus (nils.erik.gilhus@helse-bergen.no)

Hanne F. Harbo (h.f.harbo@medisin.uio.no)

 

NNF ønsker deg lykke til!