Forskning og stipender

Forskning

Norsk nevrologisk forening ønsker å fokusere på forskningen som foregår ved norske nevrologiske avdelinger. Norsk nevrologisk forskning og nye doktorgrader vil bli presentert på denne siden. Vi setter stor pris på tips til nettredaktøren!

Formidlingsprisen

En av de mest høythengende prisene på Nevrodagene er FORMIDLINGSPRISEN. Den deles ut av NNF til en kollega som har utmerket seg gjennom sitt engasjement for å formidle kunnskap om hjernehelse og nevrologi til befolkning og samfunn. Vi har tidligere hatt flere verdige prisvinnere – og nå starter jakten på den neste. Kjenner du en kollega du vil foreslå? Send et forslag til nilshauff@gmail.com.

Stipender

Det deles ut forskningsstipender under Nevrodagene 2023. Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender og priser.

Forskningsstipend innen nevromuskulære tilstander på 50 000 kr

UCBs forskningsstipend  med formål om å fremme norsk forskning for bedre forståelse eller behandling av nevromuskulære sykdommer generelt og myasthenia gravis spesielt. Målet er også å fremheve sykdommens betydning innenfor nevrologien.Forskningsstipendet er på 50 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen. Se vedlagte statutter. Søknadsfrist 22. februar 2024. 

Forskningsstipend innen epilepsi på 50 000 kr.

UCBs forskningsstipend har som formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av epilepsi, samt fremheve sykdommens betydning innenfor nevrologien. Forskningsstipendet er på 50 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen. Se vedlagte statutter. Søknadsfrist 22. februar 2024.