Norsk nevrologisk forening

Forskning og stipender

23. august 2022

Forskning

Norsk nevrologisk forening ønsker å fokusere på forskningen som foregår ved norske nevrologiske avdelinger. Norsk nevrologisk forskning og nye doktorgrader vil bli presentert på denne siden. Vi setter stor pris på tips til nettredaktøren!

Formidlingsprisen

En av de mest høythengende prisene på Nevrodagene 2022 er FORMIDLINGSPRISEN. Den deles ut av NNF til en kollega som har utmerket seg gjennom sitt engasjement for å formidle kunnskap om hjernehelse og nevrologi til befolkning og samfunn. Vi har tidligere hatt flere verdige prisvinnere – og nå starter jakten på den neste. Kjenner du en kollega du vil foreslå? Send et forslag til adjv@ihelse.net.

Stipender

Det deles ut forskningsstipender under Nevrodagene 2022. Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender og priser.

Sanofis forskningspris innen multippel sklerose for 2022

Forskningsprisen for 2022 er på inntil 100 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene og stipendvinner får i tillegg et diplom fra Sanofi. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen.  Søknadsfrist 01. februar 2022.  Se vedlegg 1.

UCB forskningsstipend yngre nevrolog på 50 000 kr

Forskningsstipendet deles ut av Norsk nevrologisk forening med støtte fra UCB, med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling innenfor nevrologi. Stipendet tildeles en yngre nevrolog, under 40 år, som har bemerket seg i det norske nevrologiske miljøet og som anses som et talent innenfor det norske nevrologiske forskningsfeltet. Forskningsstipendet er på 50 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene og stipendvinner får i tillegg et diplom fra UCB. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen. Søknadsfrist 01. februar 2022.  Se vedlegg 2 for statutter.

UCB forskningsstipend innen epilepsi på 50 000 kr.

Forskningsstipendet deles ut av Norsk nevrologisk forening med støtte fra UCB, med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av epilepsi, samt fremheve sykdommens betydning innenfor nevrologien. Forskningsstipendet er på 50 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene og prisvinner får i tillegg et diplom fra UCB. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen. Søknadsfrist 01. februar 2022.  Se vedlegg 3 for statutter.

Nevromuskulært forskningsarbeid 

Send inn forslag på prisvinner for årets forskningsarbeid i 2021. Prisen skal premiere en vitenskapelig originalartikkel publisert i 2021 med fokus på sykdom i det perifere nevromuskulære systemet. Den vesentlige delen av arbeidet skal være utført ved en norsk institusjon.  Prisen er på kr 50 000, og den er finansiert av Octapharma, Nevromuskulær interessegruppe har nedsatt bedømmelseskomitéen, og utdelingen foregår under Nevrodagene i mars 2022. Forslag med den aktuelle artikkelen vedlagt sendes til bedømmelseskomitéens leder professor Nils Erik Gilhus nils.gilhus@helse-bergen.no. Søknadsfrist er 10. februar 2022. Se vedlegg 4 for statutter.