Forskning og stipender

Forskning

Norsk nevrologisk forening ønsker å fokusere på forskningen som foregår ved norske nevrologiske avdelinger. Norsk nevrologisk forskning og nye doktorgrader vil bli presentert på denne siden. Vi setter stor pris på tips til nettredaktøren!

Formidlingsprisen

En av de mest høythengende prisene på Nevrodagene 2023 er FORMIDLINGSPRISEN. Den deles ut av NNF til en kollega som har utmerket seg gjennom sitt engasjement for å formidle kunnskap om hjernehelse og nevrologi til befolkning og samfunn. Vi har tidligere hatt flere verdige prisvinnere – og nå starter jakten på den neste. Kjenner du en kollega du vil foreslå? Send et forslag til adjv@ihelse.net.

Stipender

Det deles ut forskningsstipender under Nevrodagene 2023. Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender og priser.

Forskningsstipend yngre nevrolog på 50 000 kr

UCBs forskningsstipend med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling innenfor nevrologi. Stipendet tildeles en yngre nevrolog, under 40 år, som har bemerket seg i det norske nevrologiske miljøet og som anses som et talent innenfor det norske nevrologiske forskningsfeltet. Forskningsstipendet er på 50 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen. Se vedlagte statutter. Søknadsfrist 10. februar 2023. 

Forskningsstipend innen epilepsi på 50 000 kr.

UCBs forskningsstipend har som formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av epilepsi, samt fremheve sykdommens betydning innenfor nevrologien. Forskningsstipendet er på 50 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under Nevrodagene. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.nevrostipend@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen. Se vedlagte statutter. Søknadsfrist 10. februar 2023.