Norsk nevrologisk forening

Forskning/stipender

24. januar 2019

Forskning

Norsk nevrologisk forening ønsker å fokusere på forskningen som foregår ved norske nevrologiske avdelinger. Norsk nevrologisk forskning og nye doktorgrader vil bli presentert på denne siden. Vi setter stor pris på tips til nettredaktøren!

Stipender

Det deles ut flere stipender og priser under Nevrodagene hvert år. Les under om de enkelte prisene, søknadsfrister og statutter til Nevrodagene 2019.

Forskningsstipender

Det deles ut forskningsstipend under Nevrodagene 2019. Stipendene deles ut via Norsk nevrologisk forening (NNF) som har utnevnt en felles komité som vurderer søknader. Komitéen vil samordne vurderingene slik at ikke samme forskningsgruppe eller -person får støtte til samme prosjekt fra flere stipender.

Søknader kan sendes til NNF v/ Kashif Faiz ( nnf.forskning@gmail.com ) for videreformidling til stipend-/priskomiteen.

Søknadsfrist: 10. februar 2019.

Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender/priser.

Novartis’ forskningsstipend innen norsk nevrologisk forskning.

Sanofi Genzymes forskningsstipend innen multippel sklerose.

 

Nevromuskulært forskningsarbeid 

Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer skal i 2019 dele ut prisen for Årets pris for nevromuskulære forskningsarbeid 2018 under Nevrodagene. Prisen skal premiere en vitenskapelig artikkel publisert i 2018. Statuttene er vedlagt og uendret fra 2018. 

Fristen for å sende inn forslag er 1. februar 2019.

Forslag sendes til Nils.gilhus@helse-bergen.no og til Sigurd.lindal@unn.no , fortrinnsvis med den aktuelle publikasjoner vedlagt.