Norsk nevrologisk forening

Forskning og stipender

16. juli 2021

Forskning
Norsk nevrologisk forening ønsker å fokusere på forskningen som foregår ved norske nevrologiske avdelinger. Norsk nevrologisk forskning og nye doktorgrader vil bli presentert på denne siden. Vi setter stor pris på tips til nettredaktøren!

Stipender

Det deles ut forskningsstipend under Nevrodagene 2021. Stipendene deles ut via Norsk nevrologisk forening (NNF) som har utnevnt en felles komité som vurderer søknader. Komitéen vil samordne vurderingene slik at ikke samme forskningsgruppe eller -person får støtte til samme prosjekt fra flere stipender.

Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender og priser.

Sanofis forskningspris innen multippel sklerose for 2021
Forskningsprisen for 2021 er på inntil 200 000 kroner og kan gis til en forskergruppe for hel- eller delfinansiering av et eller flere forskningsprosjekter. Søknader kan sendes til NNF på epost nnf.forskning@gmail.com for videreformidling til stipend- og priskomiteen.  Søknadsfrist 26. februar 2021. 

Nevromuskulært forskningsarbeid for 2021
Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer skal i 2021 dele ut prisen for Årets pris for nevromuskulære forskningsarbeid 2020 under Nevrodagene. Prisen skal premiere en vitenskapelig artikkel publisert i 2020. Statuttene er vedlagt og uendret fra 2015. Forslag sendes til Nils.gilhus@helse-bergen.no og til Sigurd.lindal@unn.no, fortrinnsvis med den aktuelle publikasjoner vedlagt. Søknadsfrist for å sende inn forslag er 15. februar 2021.