Rebergs legat 2023

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom.

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2023 dele ut legatporsjoner på mellom 1.000.000,- og 1.500.000.-

Formålet for legatet lyder blant annet: "Legatets midler skal anvendes til forskning av Parkinsons sykdom."

Det er en forutsetning at forskningsprosjektene det søkes støtte til utarbeides og gjennomføres ved en norsk nevrologisk avdeling eller universitet. Prosjekter med tilhørighet til Sør-Øst Norge vil bli prioritert. Legatet tar i første rekke sikte på å støtte større forskningsprosjekter, og vil også prioritere prosjekter som har begrensede muligheter for annen finansiering. Støtte over flere år kan være aktuelt.

Krav til søknad:
• Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle forskningsprosjektet.
• Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder.
• Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
• Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et kortfattet resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.

Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder, Anne Husbyn, på epost annehusbyn@hotmail.com innen 25.september 2023.

Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av 2023.