Film med klinisk nevrologisk undersøkelse til bruk i undervisning

Filmen med klinisk nevrologisk undersøkelse som Ragnar Stien og Monica Drottning Rønne stod bak for noen år siden er etterspurt av flere. Den er fortsatt meget aktuell, og for alle dere som ikke har sett den før eller ikke har sett den på lenge, anbefales den på det sterkeste. Vi har innhentet samtykke fra Stien og Rønne på at den kan brukes til undervisning til studentene på og på avdelingene.