Norsk oftalmologisk forening

Møter

Høstmøtet

Styret i NOF i samarbeid med etterutdanningskomitéen har ansvar for Høstmøtet som avholdes årlig i månedsskiftet oktober/november. Du må være logget inn for å lese historikk fra høstmøtene.
12. februar 2018