Norsk oftalmologisk forening

Møter

Vårmøtet

Vårmøtet er foreløpig avviklet. Det siste vårmøtet ble avholdt i Bergen våren 2015. Vårmøtet ble avholdt på vårparten annet hvert år, oddetallsår. Arrangørby rullerte mellom de byer i Norge som har Øyeavdeling.
12. februar 2018

Øyemiljøet i arrangørbyen hadde ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementet mens det faglige innholdet ble koordinert av etterutdanningskomitéen.

Historikk fra vårmøtene: