Norsk oftalmologisk forening

Forskning og utdanning

Fond

Fond og stipender som administreres av NOF utbetales av NOF kasserer etter tilsendt reiseregning eller andre bilag som viser utgifter i henhold til det gitte fond sine statutter. Bruk gjerne DNLF reiseregning og legg ved originale kvitteringer. Kasserer NOF: Henrik Tennebeck, Lilleruts vei 22 E, 1364 Fornebu.

Norsk oftalmologisk forenings forskningsfond

Professor Hjalmar Schiøtz’ minnefond og medalje

Øyelege Otto Johansens Fond

Dr. Jon S. Larsens stiftelse

Glaukomforskningsstiftelsen