Norsk oftalmologisk forening

Forskning og utdanning

Fond

Fond og stipender som administreres av NOF utbetales av NOF kasserer etter tilsendt reiseregning eller andre bilag som viser utgifter i henhold til det gitte fond sine statutter. Bruk gjerne DNLF reiseregning og legg ved originale kvitteringer. Kasserer NOF: Nina Angelsen. Stuertvegen 6, 9014 Tromsø.

Norsk oftalmologisk forenings forskningsfond

Professor Hjalmar Schiøtz’ minnefond og medalje

Øyelege Otto Johansens Fond

Dr. Jon S. Larsens stiftelse