Fond

Fond og stipender som administreres av NOF utbetales av NOF kasserer etter tilsendt reiseregning eller andre bilag som viser utgifter i henhold til det gitte fond sine statutter. Bruk gjerne DNLF reiseregning og legg ved originale kvitteringer. Kasserer NOF: Marius Mo, Kirkeveien 7A, 8089 Bodø.

Skal du søke ett av de tre fondene over?