Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk oftalmologisk forening

Forskning og utdanning

Fond

Fond og stipender som administreres av NOF utbetales av NOF kasserer etter tilsendt reiseregning eller andre bilag som viser utgifter i henhold til det gitte fond sine statutter. Bruk gjerne DNLF reiseregning og legg ved originale kvitteringer. Kasserer NOF: Nina Angelsen. Stuertvegen 6, 9014 Tromsø.

Norsk oftalmologisk forenings forskningsfond

Professor Hjalmar Schiøtz’ minnefond og medalje

Øyelege Otto Johansens Fond

Dr. Jon S. Larsens stiftelse