Høstmøtet 2018

Høstmøtet 2018 - uke 43.

Earlybird priser ved påmelding/registrering tom 31.august 2018.

https://www.ksci.no/events/norsk-ortopedisk-forenings-hostmote-deltakere/

Utforming av abstracts blir lik som tidligere år. Vi jobber med å få på plass ny portal for innlevering.