Informasjon om abstrakter

Portal for innelvering av abstrakter til Høstmøtet 2021:
 1. Gå til: https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=nofhost2021
 2. Opprett ny bruker
 3. Send in abstrakt

Utforming av abstrakter

Abstraktene skal være maksimalt 400 ord inkludert referanser, ekskludert tittel, fortatternavn og arbeidssted/tilhørighet. Det er ikke mulig å legge inn tabeller. Vanlige spørsmål og tips til utforming finner du her. Fra 2019 må du oppgi tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter, dersom du ikke har konflikter så oppgir du «ingen konflikter» i fritekstfeltet.

Abstraktene deles inn som følger:

 • Tittel
 • Bakgrunn
 • Materiale og metoder
 • Resultater
 • Konklusjon
 • Referanser

Alle må oppgi eventuelle interessekonflikter.

Fagområder:

 • Artroskopi
 • Barn
 • Hånd
 • Fot/Ankel
 • Protese
 • Traume
 • Skulder/Albue
 • Rygg/Spinal
 • Osteoporose/beinhelse

Frist for innsending av abstrakter er 31. august. Denne er absolutt av hensyn til publisering av høstmøteboken.

Vanlige spørsmål, tips og triks.