Veien til ortoped

Vi i LIOS ønsker å lette nye kolleger sin oppstart innen ortopedien og har derfor samlet sammen de viktigste tingene en må huske på. 2018/2019 utgaven er foreløpig ikke oppdatert ihht. de nye spesialistreglene, men det vil komme ny oppdatering i løpet av våren når reglene er klare.
Kurs i ortopedi