Norsk radiologisk forening

Artikler

Møte med Norsk pasientforening

22. november 2020
Norsk Pasientforening ble etablert i 1983 som en interesseorganisasjon for pasienter. I dag er foreningens viktigste oppgave å hjelpe pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. Forening ledes av generalsekretær Tove Hanche-Olsen. Hun møtte styret i Norafo september 2020 og fokus var på "Gode valg" innen radiologi som reduserer under- og overdiagnostikk. Her er et referat av hennes foredrag.

International Day of Radiology 2020, 8. november

07. november 2020
On November 8, radiologists, radiographers and other medical professionals around the world will once again celebrate the International Day of Radiology (IDoR). This year, IDoR is dedicated to all imaging professionals and their essential role in fighting the COVID-19 pandemic, making an indispensable contribution to the diagnosis and treatment of COVID-19 patients.

Ny strategiplan for radiologisk forskning, 2020-25

03. november 2020
De siste årene har det internasjonalt vært en stor økning i forskningsaktiviteten omkring biomedisinske bildeteknikker, inkludert kunstig intelligens. Dette har radikalt endret praksis på våre radiologiske - og nukleærmedisinske avdelinger. Stategiplanen for radiologisk forskning er nå oppdatert og gjelder for 2020-2025.

Call for abstracts ECR 2021

30. oktober 2020
ECR will like to receive abstracts from Norway for the event

PhD Ulrik Carling

30. oktober 2020
Radiolog Ulrik Carling disputerte 28.2.2020 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Image guided treatment of liver tumors – experimental MRgHIFU ablation and drug eluting embolic transarterial chemoembolization". Norafo gratulerer!

PhD Hans Kristian Bø

15. oktober 2020
Radiolog Hans Kristian Bø disputerte 17.10.2019 ved NTNU i Trondheim. Avhandlingens tittel var "Radiological considerations in 3D ultrasound guided diffuse low-grade glioma surgery". Norafo gratulerer!

PhD Benedicte Falkenberg-Jensen

06. oktober 2020
Dårlig funksjon i øretrompeten kan føre til kronisk mellomøresykdom. Radiolog Benedicte Falkenberg-Jensen har vist hvordan øretrompeten kan fremstilles med CT og kontrastmiddel, og studert hvilke faktorer som påvirker sykdomsutvikling og behandlingsresultat. Disputasdato var 27. september 2019. Norafo gratulerer!

Æresmedlem 2020: Anne Negård

06. oktober 2020
Styret i Norafo har, i samarbeid med Radforsk, funnet at Anne Negård kvalifiserer som æresmedlem i vår forening på grunnlag av vesentlige bidrag til norsk radiologi.

RSNA 2020

30. september 2020
Konferansen vil bli arrangert kun som virtuelt arrangement i perioden 29. november til 5. desember 2020.

Side 1 av 7