Foreningsstoff Fag- og utdanningsstoff Forskningsstoff Kurs og konferanse

Artikler i Noraforum

02. april 2024

Høstmøte 2024, Frie foredrag og quiz.

Frie foredrag: Vi anbefaler dere allerede nå å begynne å tenke på frie foredrag til årets Høstmøte. Alle som blir antatt får dekket deltakelse den aktuelle dagen. Nytt i år er at LIS som presenterer frie foredrag får dekket reise til Høstmøtet . Årets Quiz arrangeres av Furad, som tidligere år. Også her er det lurt å begynne planlegging tidlig, hold øynene åpne for interessante kasus allerede nå. Bidragsytere til quiz får dekket deltakelse på høstmøtet den aktuelle dagen.
19. januar 2024

Foreløpig informasjon, kommende kurs

31. desember 2023

Generalforsamling og årsberetning 2023

Årets generalforsamling ble gjennomført under Høstmøtet på Radisson Blu Scandinavia, torsdag 26. okt. Se lenker lenger nede for referat fra generalforsamlingen og årsberetning. Avtroppende styremedlemmer radiolog Helga Brøgger og LIS Andrea L. Bjerknes (ikke til stede) ble takket av. Nye styremedlemmer er Mardin Jacob og Mathias Kanold, begge LIS.
04. desember 2023

Foredrag ankelskader og evaluering av Høstmøte 2023

Vi takker for godt oppmøte på årets Høstmøte, og flott innsats fra både foredragsholdere, moderatorer, utstillere, teknisk arrangør / hotell og deltakere. I etterkant av møtet sendte vi ut et evalueringsskjema. Nesten 60 av deltakerne tok seg tid til å besvare dette, hvilket vi setter stor pris på, det hjelper oss å planlegge neste års høstmøte. Vi fikk mange konkrete tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre til neste år, forslag til nye tema i det faglige programmet, etc. Vil du se mer detaljert hva deltakerne mente om høstmøtet, kan du trykke på lenken under. Vi utfordret dere også til å si noe om hvilket foredrag dere likte best, og her kom Nils Vettis gjennomgang av ankelskader ut med flest stemmer, i konkurranse med mange andre gode foredrag. Flere har etterspurt dette foredraget i etterkant. Vi utfordret derfor Vetti til å lage et ekstra grundig abstract, med relevante bilder og illustrasjoner, som du også kan laste ned her, klikk på "Lenker" under. Velbekomme ! Og husk å sette av 16.-18. oktober (uke 42) neste år til Høstmøte 2024 (legg merke til at vi må arrangere Høstmøte 2024 en uke tidligere enn det som er vanlig).
22. november 2023

Etterutdanning for legespesialister i radiologi, forslag til utkast.

Kjære medlemmer i Norsk radiologisk forening! Arbeidsgruppen for etterutdanning av legespesialister i radiologi har utformet et utkast til retningslinjer for etterutdanning av legespesialister.
05. november 2023

Høstmøte 2023: GE healthCare ble beste utstiller

Vi takker også i år våre utstillere for deres bidrag som gjør oss i stand til å arrangere høstmøtet. Vi hadde i år totalt 18 sponsorer, som utgjorde utstillingen (se liste under). Gullsponsorene fikk i tillegg 5 minutter firmapresentasjon under fellessesjon på åpningsdagen, sølvsponsorer fikk 2 minutter.
27. oktober 2023

Høstmøte 2023: Vinner av frie foredrag og quiz

Årets vinner av frie foredrag ble Magnhild Dagestad, Radiologisk avd., Haukeland sykehus, med presentasjonen "Reproducibility of volume assessments of bone oedema related to Modic change". Hun ble overrakt et diplom og vil motta en premie fra Radforsk på 5000,- kr. Vinner av Quiz- sesjonen ble Inger Hødnebø Duus, LIS ved Ullevål sjukehus. Premien var heder, ære, diplom og sjokolade. Øverste bilde: Magnhild Dagestad mottar diplom fra Stein Magnus Aukland og Karen Rosendahl. Midterste bilde: Inger Hødnebø Duus mottar diplom fra Furad-leder Håvard Løvland. Nederste bilde: Årets quizmakere i alfabetisk rekkefølge; Signe Johansen Landa (Haukeland), Martin Larsson (Volda), Alexander Persson (Vestre Viken), Hanna Raaum (OUS), Anne Line Stensjøen (Ålesund) og Ingvild Vinjar (OUS). Alle bilder: Bogdan Cernucan
23. oktober 2023

Kjersti Johnsrud på Høstmøte 2023: PET Basics og aktuelle PET tracere

Fredag 27. okt kl 11. Rom : Helsingfors
18. oktober 2023

Høstmøte 2023: Fremtid og utfordringer innen brystdiagnostikk, radiologi og i norsk helsevesen; ved Aase, Aslaksen og Clementsen

Rom: Stockholm, Torsdag 26. okt kl 08:30 Moderator: Harald Nes, Haugesund sjukehus

Side 1 av 17