Norsk radiologisk forening

Artikler

Høstmøte 2021: Bosniak klassifikasjon

17. oktober 2021
Susan Frances Deane, MD, Overlege Radiologi og universitetslektor, Klinikk for bildediagnostikk og Fakultet for medisin og helsevitenskap, St. Olavs Hospitalt og NTNU, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: 3D-printing

17. oktober 2021
Per Kristoffersen, Seksjonsoverlege, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Teksturanalyse ved endometriecancer

17. oktober 2021
Sigmund Ytre-Hauge, overlege PhD, Volda Sjukehus, Helse Møre og Romsdal, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte i år.

Høstmøte 2021: Tumor thyreoidea

17. oktober 2021
Else Marie Opsahl, MD, PhD, Fagansvarlig overlege Endokrinkirurgi, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, holder foredrag under Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober 2021.

Høstmøte 2021: Felles prosedyrer

14. oktober 2021
Mia Louise Mowinckel-Nilsen, seksjonsleder Haukeland universitetssjukehus og Erik Vang, avdelingsoverlege, Betanien sjukehus i Bergen, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte onsdag 27. oktober 2021.

Høstmøte 2021: Harmonisering av PET-studier

12. oktober 2021
Henning Langen Stokmo, LIS-lege og ph.d.-kandidat, spesialist i Nukleærmedisin, Drammen sykehus, Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Raske MR us av barn

12. oktober 2021
Oskar W Angenete, Overlege, PhD-kandidat ved Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU, Trondheim holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Funn ved Covid-19

12. oktober 2021
Anagha P. Parkar, overlege, Radiologisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, holder plenumsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: UL thyreoidea - tips og triks

12. oktober 2021
Anne-Lina Fjellhøy, overlege, Brystdiagnostisk senter, Sykehuset Telemark HF, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober kl 1330-1455.

Side 1 av 10