Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Beste utstiller Høstmøte 2021

Beste utstiller på Høstmøte 2021, Clarion Hotel i Oslo, ble Lunit! Diplom ble overrakt under festmiddagen på Vaaghals restaurant.
Audun Berstad
4. november 2021
bilde av Lunix
Gutta fra Lunit, fra venstre Vidar Diebels-Larsen, Michiel Modderman, Bas Baltrons og Chris Land, fikk overrakt diplom av Norafos nestleder Viktoria Pozdniakova

Lunit vant besteprisen med sin gode utstilling og deres produkter er til del en integrert del i Sectra RIS/Pacs.

Lunit arrangerte også en quiz under Høstmøte der forkus var på deteksjon av abnormaliteter i henholdsvis mammografi og i rtg. thorax. 

Denne ble vunnet av Dr. Jezabel Rivero Rodriguez, Ullevål, OUS.

Norafo gratulerer!