Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Møte med Norsk pasientforening

22. november 2020
Norsk Pasientforening ble etablert i 1983 som en interesseorganisasjon for pasienter. I dag er foreningens viktigste oppgave å hjelpe pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. Forening ledes av generalsekretær Tove Hanche-Olsen. Hun møtte styret i Norafo september 2020 og fokus var på "Gode valg" innen radiologi som reduserer under- og overdiagnostikk. Her er et referat av hennes foredrag.

NoRaFos standpunkt til KI

07. oktober 2020
Norsk Radiologisk forenings offisielle standpunkt til KI skrevet av foreningens leder Helga Brøgger.

Om LIS-utdanning i Dagens Medisin

29. september 2020

Updated European Training curriculum 2020

28. juni 2020
The European Training Curriculum for Radiology has now been updated

Bildediagnostikk ved covid-19

29. mai 2020
Medlemmer i thoraxradiologi-foreningen har publisert en oversikt om avbildning av funn ved covid-19 i Tidsskrift for Norske Legeforeningen 5. mai 2020.

IDOR 2019 - Intervju med Roar Pedersen

05. november 2019
Den 8. november er den internasjonale radiologidagen (IDoR). I år er tema "sports imaging" og flere eksperter i feltet er intervjuet.

Nordic fellowship in clinical radiology

25. september 2019
Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering.

Jobbe i UK?

11. juni 2019
Work in the United Kingdom (UK) as a radiologist?

Ny spesialistutdanning, opplæring i læringsmål for andre spesialiteter

18. mars 2019
På vegne av lederne ved de største bildediagnostiske/intervensjonsradiologiske enhetene i landet, samt Norsk radiologisk forening og Norsk forening for intervensjonsradiologi ble følgende brev sendt til Helsedirektoratet den 28.02.19. Brevet kommenterer utfordringene med ny spesialistutdanning og opplæring i læringsmål for andre spesialiteter.

Side 1 av 2