Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Updated European Training curriculum

28. juni 2020
The European Training Curriculum for Radiology has now been updated

IDOR 2019 - Intervju med Roar Pedersen

05. november 2019
Den 8. november er den internasjonale radiologidagen (IDoR). I år er tema "sports imaging" og flere eksperter i feltet er intervjuet.

Nordic fellowship in clinical radiology

25. september 2019
Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering.

Jobbe i UK?

11. juni 2019
Work in the United Kingdom (UK) as a radiologist?

Ny spesialistutdanning, opplæring i læringsmål for andre spesialiteter

18. mars 2019
På vegne av lederne ved de største bildediagnostiske/intervensjonsradiologiske enhetene i landet, samt Norsk radiologisk forening og Norsk forening for intervensjonsradiologi ble følgende brev sendt til Helsedirektoratet den 28.02.19. Brevet kommenterer utfordringene med ny spesialistutdanning og opplæring i læringsmål for andre spesialiteter.

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress i København

25. november 2018
Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 22. - 24. mai 2019. Som tidligere arrangeres Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasuistikker. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

International day of radiology 2018

07. november 2018
8. november feires den internasjonale radiologidagen for 7. gang. I år rettes fokus mot kardial bildediagnostikk.

Bildekvalitet, deep learning og mammografi

16. september 2018
Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31. august 2018. Hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiologenes, radiografenes og fysikernes ståsted.

CT-kurs i Larvik

12. september 2018
Sykehuset i Vestfold holder igjen sitt skandinaviske CT-kurs 23.- 25.01.2019. LiS Hanne Skaar ved samme sykehus forteller hva neste års deltakere har i vente.

Side 1 av 2