Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Lymfadenopati og vaksine

24. mars 2021
Rapporter om unilateralt forstørrede lymfeknuter i axille etter covid-19-vaksine har kommet inn fra inn- og utland.

Høstmøte 2021- Call for abstracts

09. mars 2021
Flest mulig unge (og ikke fullt så unge) kan bidra med vitenskapelig innlegg på årets Høstmøte

Vil du bli medlem i Kvalitetsutvalget?

21. februar 2021
Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening søker nye medlemmer. Utvalget ble stiftet i 2016, arrangerer egne sesjoner under Høstmøtet og har deltar aktivt i DNLFs kampanje "Gjør kloke valg" (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/artikler/fag-og-utdanningsstoff-fra-noraforum/gjor-kloke-valg-radiologi/). Ønsker du mer informasjon, er det bare å ta kontakt med styreleder, Helga M. Brøgger (helga.brogger(at)gmail.com).

Møte med Norsk pasientforening

22. november 2020
Norsk Pasientforening ble etablert i 1983 som en interesseorganisasjon for pasienter. I dag er foreningens viktigste oppgave å hjelpe pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. Forening ledes av generalsekretær Tove Hanche-Olsen. Hun møtte styret i Norafo september 2020 og fokus var på "Gode valg" innen radiologi som reduserer under- og overdiagnostikk. Her er et referat av hennes foredrag.

NoRaFos standpunkt til KI

07. oktober 2020
Norsk Radiologisk forenings offisielle standpunkt til KI skrevet av foreningens leder Helga Brøgger.

Om LIS-utdanning i Dagens Medisin

29. september 2020

Updated European Training curriculum 2020

28. juni 2020
The European Training Curriculum for Radiology has now been updated

Bildediagnostikk ved covid-19

29. mai 2020
Medlemmer i thoraxradiologi-foreningen har publisert en oversikt om avbildning av funn ved covid-19 i Tidsskrift for Norske Legeforeningen 5. mai 2020.

IDOR 2019 - Intervju med Roar Pedersen

05. november 2019
Den 8. november er den internasjonale radiologidagen (IDoR). I år er tema "sports imaging" og flere eksperter i feltet er intervjuet.

Side 1 av 2