Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Beinmargen hos barn og ungdom

19. oktober 2021
Lil-Sofie Ording Müller, overlege, PhD, OUS, RH holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Fremtidens CT-rekonstruksjoner

19. oktober 2021
Kristin Jensen, medisinsk fysiker, OUS og Anselm Schulz, radiolog, Ullevål, OUS holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: oppdatering på PET/MR

19. oktober 2021
Andreas Tulipan, overlege, PhD, OUS og Haukeland Universitetssykehus, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober 2021.

Høstmøte 2021: Framtida for bildediagnostikk av livmorkreft?

19. oktober 2021
Kristine Fasmer, fysiker, Senter for NM/PET, PhD-stipendiat Mohn Medical Imaging and Visualization Center (MMIV), Haukeland Universitetsjukehus holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Cone beam CT

19. oktober 2021
Ulrik Carling, overlege, PhD, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Bosniak klassifikasjon

17. oktober 2021
Susan Frances Deane, MD, Overlege Radiologi og universitetslektor, Klinikk for bildediagnostikk og Fakultet for medisin og helsevitenskap, St. Olavs Hospitalt og NTNU, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: 3D-printing

17. oktober 2021
Per Kristoffersen, Seksjonsoverlege, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021.

Høstmøte 2021: Teksturanalyse ved endometriecancer

17. oktober 2021
Sigmund Ytre-Hauge, overlege PhD, Volda Sjukehus, Helse Møre og Romsdal, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte i år.

Høstmøte 2021: Tumor thyreoidea

17. oktober 2021
Else Marie Opsahl, MD, PhD, Fagansvarlig overlege Endokrinkirurgi, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, holder foredrag under Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober 2021.

Side 1 av 5