Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Om LIS-utdanning i Dagens Medisin

29. september 2020

Updated European Training curriculum 2020

28. juni 2020
The European Training Curriculum for Radiology has now been updated

Bildediagnostikk ved covid-19

29. mai 2020
Medlemmer i thoraxradiologi-foreningen har publisert en oversikt om avbildning av funn ved covid-19 i Tidsskrift for Norske Legeforeningen 5. mai 2020.

IDOR 2019 - Intervju med Roar Pedersen

05. november 2019
Den 8. november er den internasjonale radiologidagen (IDoR). I år er tema "sports imaging" og flere eksperter i feltet er intervjuet.

Nordic fellowship in clinical radiology

25. september 2019
Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering.

Jobbe i UK?

11. juni 2019
Work in the United Kingdom (UK) as a radiologist?

Ny spesialistutdanning, opplæring i læringsmål for andre spesialiteter

18. mars 2019
På vegne av lederne ved de største bildediagnostiske/intervensjonsradiologiske enhetene i landet, samt Norsk radiologisk forening og Norsk forening for intervensjonsradiologi ble følgende brev sendt til Helsedirektoratet den 28.02.19. Brevet kommenterer utfordringene med ny spesialistutdanning og opplæring i læringsmål for andre spesialiteter.

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress i København

25. november 2018
Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 22. - 24. mai 2019. Som tidligere arrangeres Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasuistikker. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

International day of radiology 2018

07. november 2018
8. november feires den internasjonale radiologidagen for 7. gang. I år rettes fokus mot kardial bildediagnostikk.

Side 1 av 2