Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Bosniak klassifikasjon

Susan Frances Deane, MD, Overlege Radiologi og universitetslektor, Klinikk for bildediagnostikk og Fakultet for medisin og helsevitenskap, St. Olavs Hospitalt og NTNU, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021.
Audun Berstad
17. oktober 2021
bilde av Susan
Susan Frances Deane, MD, Overlege Radiologi og universitetslektor, Klinikk for bildediagnostikk og Fakultet for medisin og helsevitenskap, St. Olavs Hospitalt og NTNU

Tittel: Oppdatert Bosniak klassifikasjon

Sesjon: Abdomen. Høstmøte onsdag 27. oktober kl 1600-1720

Moderator: Ida Björk, OUS

Rom: Agora 2, Clarion Hotel Oslo

Siden Bosniak klassifikasjonen ble introdusert i 1986 har den blitt oppdatert noen ganger. CT, som klassifikasjonen er basert på, har blitt betydelig bedre i årenes løp samt andre modaliteter med høyere sensitivitet og spesifisitet for karakteristikk av atypiske cyster har tilkommet. Derfor kan vi ikke lenger operere med samme kriterier.

Den oppdaterte 2019 versjon har nå blitt verifisert og akseptert. Den søker at unngå overdiagnostikk og overbehandling ved å:

  • Øke spesifisiteten for malignitet.
  • Øke andelen av cystiske lesjoner, som kan ignoreres.
  • Øke samsvar mellom observatører vha. spesifikke definisjoner.
  • Inkludere MR, som har høyere sensitivitet og spesifisitet enn CT
  • Standardisere rapporteringsanbefalinger.

Mer lesning:

Tse et al. Bosniak Classification Version 2019 of Cystic Renal Masses Assessed with MRI. AJR aug. 2020.

Silverman S.G. et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment | Radiology (rsna.org)

Schieda N. et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: A Pictorial Guide to Clinical Use