Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: UL thyreoidea - tips og triks

Anne-Lina Fjellhøy, overlege, Brystdiagnostisk senter, Sykehuset Telemark HF, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober kl 1330-1455.
Audun Berstad
12. oktober 2021
Anne-Lina Fjellhøy, overlege, Sykehuset Telemark HF
Anne-Lina Fjellhøy, overlege, Sykehuset Telemark HF

Tittel: Ultralyd thyreoidea – tips og triks
Sesjon: Knuter i thyroidea, hva gjør vi?
Moderator: Andrea Bjerknes, Ålesund
Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel, Oslo

Indikasjonsstillinger til ultralyd av thyreoidea, og hvilke tilstander der ultralyd primært ikke er indisert vil bli gjennomgått.  De reviderte retningslinjene fra HDIR i 2017 for tilfeldig oppdagede thyreoideaknuter tas opp. Thyroideakreft (skjoldbruskkjertelkreft) – handlingsprogram - Helsedirektoratet

UL og scintigrafi er modalitetene som brukes i primærdiagnostikk av thyreoideapatologi, scintigrafi ved funksjonsforstyrrelser, dvs. hyperthyreose, ultralyd når det er morfologien som skal vurderes. CT er et supplement før behandling ved utbredt thyreoideapatologi som f.eks. intrathorakale struma og staging av avansert thyreoideacancer.  PET-CT med økt FDG-opptak i thyreoidea krever utredning med UL og vanligvis prøvetaking grunnet høy risiko for malignitet, ca 35 %. De øvrige modaliteter kan vise thyreoideapatologi som tilfeldig funn, men har ingen fast plass diagnostikken. Når det gjelder morfologi er ultralyd langt bedre enn de øvrige modaliteter til både å oppdage og karakterisere funn. Det er en rekke karakteristika ved hvert enkelt funn som vurderes og settes sammen til en totalvurdering av hva funnet kan dreie seg om, og om det er nødvendig å gå videre med cytologi og henvisning til annen spesialist for videre oppfølging.

Knuter i thyreoidea er svært vanlig, og de aller fleste er asymptomatiske, tilfeldig oppdagede, harmløse knuter som ikke trenger videre oppfølging eller behandling. Vår oppgave er å finne og avklare de få som trenger videre behandling. Cancer thyreoidea er svært sjelden i forhold til det store antallet benigne knuter. De fleste thyreoideacancere er høyt differensiert og har god prognose. Vi bør derfor unngå å overdramatisere funn overfor pasienten. Dersom man ikke kan avklare funnet selv, skal pasienten henvises til avdeling som kan gjøre dette. Funn beskrives så godt som mulig (antall, størrelse, beliggenhet, ekkogenisitet, solid/cystisk, avgrensning etc.) slik at mottaker kan vurdere grad av hast for den videre utredningen. Det varierer fra sykehus til sykehus hvilken avdeling som tar seg av videre utredning av thyreoideaknuter. Det kan være radiologer, endokrinkirurger eller ØNH-leger. Viktig er at de som gjør utredningen har opparbeidet seg tilstrekkelig erfaring, gjerne gjennom tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig tilbakemelding på representativitet og diagnose. Målet er å skille ut de klinisk viktige knutene, og stanse unødvendig utredning og bekymring hos alle pasientene med harmløse, asymptomatiske funn. Kasuistikker med eksempler av forskjellig thyreoideapatologi vises.

Jeg har satt sammen en liste over diverse kjekke tips jeg har hatt mye glede av og feil jeg har lært av ved cytologisk prøvetaking. Vi og kirurgene har også laget et flytskjema for oppfølging av Bethesda 3-knuter som vi bruker ved STHF. Dersom noen skulle ønske kopi av disse, bare kontakt meg på e-mail: fjan(at)sthf.no

       Anne-Lina Fjellhøy, radiolog, BDS, Sykehuset Telemark HF