Høstmøte 2021: Lungekreft screening. Status for norsk implementering 2021

Haseem Ashraf, Radiolog og forsker ved Ahus og UiO, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021
bilde av Haseem
Haseem Ashraf, Radiolog og forsker ved Ahus og UiO

Tittel: Lungekreft screening. Status for norsk implementering 2021

Sesjon: Thorax, onsdag 27. oktober kl 1200-1315

Moderator: Trond Mogens Aaløkken, UiO og OUS

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel, Oslo

 

TIDL – Tidlig diagnose av lungekreft

Med 2129 døde i 2019 (www.kreftregisteret.no) er lungekreft fortsatt den kreftsykdom som krever flest liv i Norge. Prognosen for lungekreft er dårlig blant annet fordi sykdommen er vanskelig å oppdage i tide. Når først pasienter opplever symptomer har sykdommen ofte utviklet seg så langt at det ikke er mulig å kurere den. Screening med CT røntgen kan hjelpe med å oppdage lungekreft på et tidligere stadium, hvor den ikke har spredt seg og hvor sjansene for helbredende behandling er større.

Store amerikanske studier og senest en stor nederlandsk studie har vist at lungekreft screening med årlig lavdose CT røntgen reduserer sykdoms dødeligheten med opptil 26 % for menn og opp til 50 % for kvinner. Derfor jobbes der i flere europeiske land for å få etablert nasjonale screeningsprogrammer hvor de med høy risiko for lungekreft får tilbud om årlig screening.

I Norge har Kreftforeningen bevilget 8 millioner kr til en forskergruppe på AHUS for en pilot-studie som skal kartlegge hvordan et norsk lungekreft screeningstilbud kan etablereres. Pilot studien vil være et samarbeid med flere andre europeiske land, blant annet Nederland og England, men vil ta utgangspunkt i norske forhold. Studien skal fremskaffe bedre estimater for hvor mange som egner seg til å inngå i et screeningsprogram, hvordan rekruttering best kan gjøres og hvordan man kan gjennomføre det praktiske i en etablert infrastruktur.

Velkommen!