Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2022: Akutt iskemisk hjerneslag

Liv Jorunn Høllesli, MD, overlege i radiologi ved Stavanger universitetssjukehus og PhD-stipendiat ved Universitetet i Stavanger, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2022.
Audun Berstad
12. oktober 2022
Dr. Høllesli
Dr. Liv Jorunn Høllesli

Tittel: Diagnostikk av akutt iskemisk hjerneslag

Sesjon: “State of the art”. Fredag 28. oktober kl. 09.15-10.30

Moderator: Harald Nes, Helse Fonna

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel, Oslo

Endovaskulær trombektomi ved akutt iskemisk hjerneslag med «number needed to treat» på 2.6 er blant de mest effektive behandlingsformene innen medisin. Indikasjonene for behandling med intravenøs trombolyse og endovaskulær terapi er i stadig endring, og tendensen går i retning av å behandle flere pasienter. Denne utviklingen stiller høye krav til nøyaktig og mer avansert bildediagnostikk, som utgjør en svært viktig del av seleksjonen av pasienter til ulike behandlingsformer. Sentralt i bildediagnostikken er å skille mellom reversibelt skadet iskemisk vev som kan reddes ved reperfusjon (penumbra) og alvorlig irreversibelt skadet iskemisk vev som ikke kan reddes ved behandling pga. infarktutvikling (core). I det aktuelle foredraget vil det bli fokusert på gjeldende bildediagnostikk ved akutt iskemisk hjerneslag med gjennomgang av ulike modaliteter, fordeler og aktuelle utfordringer ved disse, samt generelle utfordringer innen dagens slagdiagnostikk. Fremtidsutsikter som inkluderer mer avanserte bildediagnostiske metoder med kunstig intelligens vil også bli drøftet, som er ventet å spille en økende rolle i en utvikling som går mer i retning av persontilpasset behandling.             

Mer lesning:

McDonough R, Ospel J, Goyal M. State of the Art Stroke Imaging: A Current Perspective. Can Assoc Radiol J. 2022 May;73(2):371-383. doi: 10.1177/08465371211028823. Epub 2021 Sep 27. PMID: 34569306.

Goyal M, Ospel JM, Menon B, Almekhlafi M, Jayaraman M, Fiehler J, Psychogios M, Chapot R, van der Lugt A, Liu J, Yang P, Agid R, Hacke W, Walker M, Fischer U, Asdaghi N, McTaggart R, Srivastava P, Nogueira RG, Moret J, Saver JL, Hill MD, Dippel D, Fisher M. Challenging the Ischemic Core Concept in Acute Ischemic Stroke Imaging. Stroke. 2020 Oct;51(10):3147-3155. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.030620. Epub 2020 Sep 16. Erratum in: Stroke. 2021 Jan;52(1):e49. PMID: 32933417.

Nielsen A, Hansen MB, Tietze A, Mouridsen K. Prediction of Tissue Outcome and Assessment of Treatment Effect in Acute Ischemic Stroke Using Deep Learning. Stroke. 2018 Jun;49(6):1394-1401. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.019740. Epub 2018 May 2. PMID: 29720437.

Engedal TS, Hjort N, Hougaard KD, Simonsen CZ, Andersen G, Mikkelsen IK, Boldsen JK, Eskildsen SF, Hansen MB, Angleys H, Jespersen SN, Pedraza S, Cho TH, Serena J, Siemonsen S, Thomalla G, Nighoghossian N, Fiehler J, Mouridsen K, Østergaard L. Transit time homogenization in ischemic stroke - A novel biomarker of penumbral microvascular failure? J Cereb Blood Flow Metab. 2018 Nov;38(11):2006-2020. doi: 10.1177/0271678X17721666. Epub 2017 Jul 31. PMID: 28758524; PMCID: PMC6259320.

Sporns PB, Fiehler J, Ospel J, Safouris A, Hanning U, Fischer U, Goyal M, McTaggart R, Brehm A, Psychogios M. Expanding indications for endovascular thrombectomy-how to leave no patient behind. Ther Adv Neurol Disord. 2021 Mar 16;14:1756286421998905. doi: 10.1177/1756286421998905. PMID: 33796144; PMCID: PMC7970189.