Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Frie foredrag til Høstmøte 2021- Call for abstracts

Flest mulig unge (og ikke fullt så unge) kan bidra med vitenskapelig innlegg på årets Høstmøte
Audun Berstad
9. mars 2021
graf
ROI kurve

Presentasjonen av forskning ved landets radiologiske- og nukleærmedisinske avdelinger vil igjen få en fremskutt plass på årets Høstmøte, med presentasjon av frie foredrag som en fellessesjon torsdag 28. oktober mellom kl 14.10 og 15.40. Beste presentasjon honoreres med kr. 5.000.- og Diplom. Vi oppfordrer alle avdelingsledere / forskningsansvarlige til å legge forholdene til rette slik at flest mulige kan bidra. Foredragene vil bli evaluert av en tilstedeværende bedømmelseskomite som vil legge følgende kriterier til grunn: Forskningsidé - design - gjennomføring og presentasjon. 
 
Abstraktet skal inneholde Tittel, Introduksjon, Metode, Resultater og Konklusjon, max. 250 ord, og være på norsk eller engelsk.
Foredragsholders navn, e-post-adresse og telefonnummer. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.

Det skal sendes til karen.rosendahl (at) unn.no,  innen 15. september 2021.

Med hilsen Radforsk

v/ Karen Rosendahl