Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Cone beam CT

Ulrik Carling, overlege, PhD, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.
Audun Berstad
19. oktober 2021
bilde av Ulrik
Ulrik Carling, overlege, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS

Tittel: Kan Cone beam CT øke presisjonen i intervensjonsradiologi?

Sesjon: Intervensjon, fredag 29. oktober kl 11-1230

Moderator: Ylva Haig, OUS

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel, Oslo

Cone beam CT (CBCT) tatt på angiostue er en relativt ny metode for å fremstille organer og kroppsområder under en intervensjonsradiologisk prosedyre. Forelesningen, som er lagd som prøveforelesning for min PhD-grad og derfor favner bredt, gir bakgrunn til temaet og diskuterer potensielle fordeler (og begrensninger) som denne metode kan ha, særlig ved leverembolisering. En går gjennom hvordan CBCT praktisk brukes med kliniske eksempler og hvordan CBCT, på et mer overordnet plan med støtte i litteraturen, kan innvirke på pasientutkomme.  

Mer lesning:

Floridi, C. C-arm cone-beam computed tomography in interventional oncology: technical aspects and clinical applications. J Vasc Int Radiol 2014

Pung, L. et al. The Role of Cone-Beam CT in Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis. J Vasc Int Radiol 2017.

Tacher, V. et al. How I Do It: Cone-Beam CT during Transarterial Chemoembolization for Liver Cancer. Radiology 2015.