Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Raske MR us av barn

Oskar W Angenete, Overlege, PhD-kandidat ved Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU, Trondheim holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.
Audun Berstad
12. oktober 2021
bilde av Angenete
Oskar W Angenete, Overlege, PhD-kandidat ved Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU, Trondheim

Tittel: Barn i farta, hvordan optimalisere raske MR-sekvenser?

Sesjon: Barn, torsdag 28. oktober kl 1030-1200

Moderator: Ann Nystedt, Arendal SH

Rom: Agora 1+2

Å gjennomføre en god, effektiv MR-undersøkelse er krevende for både pasienten, radiografen og radiologen. I dette foredraget skal jeg presentere hva som kjennetegner en effektiv MR-undersøkelse. Jeg kommer også til å adressere noen av de tekniske forandringer som kan gjennomføres før og under selve undersøkelsen. Til slutt skal vi se på relativt nye, men tilgjengelige metoder for å akselerere MR-undersøkelsen uten å tape viktig informasjon. 

Velkommen!

Mer om Høstmøte 2021