Høstmøte 2023: Barneradiologisk sesjon

Filleristingsdebatt, modalitetsvalg ved barnetraumer, BESS og subdurale hematomer
Rarneradiologi  Bilde: Colourbox
Bilde: Colourbox

Torsdag 26. okt kl 10:30.

Rom: Helsingfors

Moderator: Josephine Bomer-Skogstad

***

Foredrag: Angrep fra alle kanter! Er det mulig å holde stø kurs i filleristingsdebatten? (Stein Magnus Aukland, Haukeland sykehus)

Man kan få inntrykk av at det raser en heftig debatt i den medisinske verden angående «shaken baby» / «filleristing» problematikken. Men i virkeligheten går denne debatten i media og i rettssalene og i svært liten grad i de medisinske miljøene. Hvordan skal vi som radiologer holde stø kurs og fokusere på medisinske forhold, når vi opplever å ikke bli trodd eller blir beskyldt for å medvirke til justismord? Hvordan skal vi lære opp, rekruttere og motivere fremtidens radiologer til å stikke hånden inn i dette vepsebolet? Barns rettsvern i Norge vil være helt avhengig av at vi stiller med faglig balansert kunnskap og at vi stiller i politiavhør, som medisinsk vitne eller medisinsk sakkyndig, også i fremtiden.


***

Foredrag: Modalitetsvalg ved barnetraumer (Henriette Aase Ingsøy, SUS)

Multitraumer hos barn utarter seg annerledes enn hos voksne. Barn har et annet mønster på skadene og kompenserer lenger. Standard utredning med helkropp CT for å kartlegge skader i forbindelse med traume kan ikke brukes på barn på grunn av risiko ved stråling. Utredning må tilpasses hvert enkelt barn, og barn trenger egne tilpassede protokoller. Vi ser på hvilke modaliteter som er til rådighet og når vi skal bruke den enkelte. 

***

Foredrag: BESS og subdurale hematomer (Maria O. Fossmark, UNN) 

Det er en signifikant assosiasjon mellom subdurale hematomer (SDH) og påførte hodeskader hos spedbarn (1, 2), og SDH er rapportert hos opptil 89% av spedbarn med påført hodeskade (3). De subdurale hematomene ved påførte hodeskader er ofte multifokale, beliggende interhemisfærisk, over konveksitetene og i bakre skallegrop, i tillegg til at blodproduktene oftere er av ulik alder (1, 4). 

BESS (engelsk; benign enlargement of the subarachnoid spaces), også kalt benign ekstern  hydrocephalus, kjennetegnes klinisk av en økende hodeomkrets som typisk oppstår mellom 3-12 måneders alder, med høyere prevalens hos gutter enn hos jenter (5). Den sanne insidensen har ikke vært undersøkt i prospektive studier, men en norsk retrospektiv populasjonsbasert studie fra 2017 indikerte en insidens på 0,4 pr. 1000 levendefødte (6). Foruten at BESS radiologisk kjennetegnes av “vide subaraknoidalrom” finnes ingen konsensus på eksakte billeddiagnostiske kriterier for BESS (7).  Flere studier har foreslått at de vide subaraknoidalrommene ved BESS predisponerer for SDH, enten spontant eller som følge av mindre, aksidentelle hodetraumer (8-12). Det er likevel en lav prevalens av SDH i BESS-populasjonen, og predisposisjon for SDH i BESS-populasjonen har aldri vært ordentlig bevist (8-10, 12). Temaet har skapt stor debatt både i media og i fagmiljøene (13-15). 

Jeg vil i dette foredraget gi en innføring i debatten og i litteratur publisert på feltet. Jeg vil også kjapt presentere preliminære resultater fra vår pågående studie som undersøker prevalens av SDH hos ellers friske spedbarn med økende hodeomkrets ved bruk av ultralyd og en begrenset rask MR-protokoll. 

Referanser Fossmark: 

1. Kemp AM, Jaspan T, Griffiths J, Stoodley N, Mann MK, Tempest V, et al. Neuroimaging: what neuroradiological features distinguish abusive from non-abusive head trauma? A systematic review. Arch Dis Child. 2011;96(12):1103-12.

2. Piteau SJ, Ward MG, Barrowman NJ, Plint AC. Clinical and radiographic characteristics associated with abusive and nonabusive head trauma: a systematic review. Pediatrics. 2012;130(2):315-23.

3. Fanconi M, Lips U. Shaken baby syndrome in Switzerland: results of a prospective follow-up study, 2002-2007. Eur J Pediatr. 2010;169(8):1023-8.

4. Mannes I, Drissi C, Adamsbaum C. Imaging findings in abusive head trauma (AHT). Childs Nerv Syst. 2022.

5. A. J. Barkovich CR. Pediatric Neuroimaging Pediatric Neuroimaging 6th edition Lippincott Williams and Wilkins; 2018.

6. Wiig US, Zahl SM, Egge A, Helseth E, Wester K. Epidemiology of Benign External Hydrocephalus in Norway-A Population-Based Study. Pediatr Neurol. 2017;73:36-41.

7. Raissaki M, Adamsbaum C, Argyropoulou MI, Choudhary AK, Jeanes A, Mankad K, et al. Benign enlargement of the subarachnoid spaces and subdural collections-when to evaluate for abuse. Pediatr Radiol. 2023;53(4):752-67.

8. Tucker J, Choudhary AK, Piatt J. Macrocephaly in infancy: benign enlargement of the subarachnoid spaces and subdural collections. J Neurosurg Pediatr. 2016;18(1):16-20.

9. Greiner MV, Richards TJ, Care MM, Leach JL. Prevalence of subdural collections in children with macrocrania. AJNR Am J Neuroradiol. 2013;34(12):2373-8.

10. McKeag H, Christian CW, Rubin D, Daymont C, Pollock AN, Wood J. Subdural hemorrhage in pediatric patients with enlargement of the subarachnoid spaces. J Neurosurg Pediatr. 2013;11(4):438-44.

11. McNeely P.D AJD, Saigal G., O’Gorman A. M, Farmer J.-P. . Subdural hematomas in infants with Benign enlargement of the subarachnoid spaces are not pathognomonic for child abuse. Am J Neuroradiol. 2006;27:1725–28.

12. Vinchon M, Delestret I, DeFoort-Dhellemmes S, Desurmont M, Noule N. Subdural hematoma in infants: can it occur spontaneously? Data from a prospective series and critical review of the literature. Childs Nerv Syst. 2010;26(9):1195-205.

13. Wester K. Has a 'shaken baby' always been shaken? Tidsskrift for den Norske lægeforening. 2018;138(15).

14. Gardner HB. Subdural hematoma in infants: can it occur spontaneously? Data from a prospective series and critical review of the literature by Vinchon et al. Childs Nerv Syst. 2010;26(11):1483; author reply 5.

15. Wester K, Stridbeck U, Syse A, Wikstrom J. Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatr. 2021.