Lymfadenopati og vaksine

Rapporter om unilateralt forstørrede lymfeknuter i axille etter covid-19-vaksine har kommet inn fra inn- og utland.

Dette kan føre til vansker med å tolke bildediagnostikk fra områder som inkluderer axiller, blant annet mammografi og CT/MR thorax. Et ekspertpanel fra Radiology har publisert anbefalinger angående post-vaksine adenopati.