Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

NoRaFos standpunkt til KI

Norsk Radiologisk forenings offisielle standpunkt til KI skrevet av foreningens leder Helga Brøgger.
7. oktober 2020