Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Møte med Norsk pasientforening

Norsk Pasientforening ble etablert i 1983 som en interesseorganisasjon for pasienter. I dag er
foreningens viktigste oppgave å hjelpe pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet.
Forening ledes av generalsekretær Tove Hanche-Olsen. Hun møtte styret i Norafo september 2020 og fokus var på "Gode valg" innen radiologi som reduserer under- og overdiagnostikk. Her er et referat av hennes foredrag.
Audun Berstad
22. november 2020
Bilde av Tove Hanche-Olsen
Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk pasientforening